Haşere ve Zararlılara Karşı

Etkin İlaçlar

  DRAGON SUPER EC

  Sivrisinek ve Karasinek Erginleri

  PIRANHA SUPER EC

  Sivrisinek, Tatarcık, Chironomid Larvaları, Karasinek, Pire, Kene ve Hamamböceği Larvaları

  VOLTAJ 48 SC

  Karasinek, Sivrisinek ve Chironomid Larvaları

  KARASON SUPER EC

  Karasinek